Contact

Contact

Contact with us

EXPORT DEPARTMENT
export@hortex.pl
+48 22 572 12 54

Dear Sir / Madam, in order to speed up the process of processing a complaint notification, please kindly provide the following information in the message. If you have photos, please attach them to the application.

  1. The complaint concerns:
  2. Product name:
  3. Pack size:
  4. Number of advertised packages:
  5. Expiry date:
  6. Production batch number:
  7. Place of purchase:
  8. Date of purchase:
  9. Description:
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Hortex sp. z o.o. lub Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowska 2, 02-337, w zależności od tego, do której ze Spółek skierujesz swoje zapytanie.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Hortex sp. z o.o. oraz Polski Ogród sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@hortex.pl
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Obsługa procesu składanych reklamacji.

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych

Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)


Inspektor Ochrony Danych w Spółkach Hortex i Polski Ogród: Przemysław Zegarek
Kontakt: IOD@hortex.pl

Pełna treść obowiązku informacyjnego

HORTEX SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02‑337 Warsaw

Oddział ZPOW Hortex w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 27, 26‑400 Przysucha
centrala tel. (48) 675 74 00
sekretariat tel. (48) 675 75 00

NIP:  522 30 67 357
KRS: 0000628317

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy EN
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 5.000 pln opłacony w pełnej wysokości.

POLSKI OGRÓD SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02‑337 Warsaw

Oddział ZPOW Polski Ogród w Skierniewicach, ul. Czerwona 20 96‑100 Skierniewice
Centrala tel. (46) 831 48 00
Dział Skupu surowca tel. (46) 831 49 51
Sekretariat tel. (46) 831 49 00

Oddział ZPOW Polski Ogród w Rykach ul. Przemysłowa 12, 08‑500 Ryki
Sekretariat tel. (81) 889 37 00

NIP: 836 17 18 332
KRS: 0000168044

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
wysokość kapitału zakładowego
75.000.000 pln – opłacony w pełnej wysokości.