News

News

26
czerwca
2019

WARNING!

To whom it may concern,   We hereby inform that entities operating under the name: HORGERATE HORTEX S.A., Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, Whatsapp: +48508699720, VAT: PL5671407582, e-mail: export.hortex@gmail.com, www: https://hortex...
06
października
2015

Hortex – gotowy na start szkoły! EN

EN Wg. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży (DzU.2015 poz.1256) do sklepików szkolnych mogą być dopuszczone soki owocowe 100% oraz soki warzywne i owocowo-warzywne ...
06
października
2015

Historia pewnej miłości – Matka Natura i Hortex EN

EN Wszyscy znają Matkę Naturę i wszyscy znają Hortex… Ale tylko nasi Bracia Mniejsi wiedzą DOKŁADNIEJ jak to się zaczęło!  Dzisiaj „Historię Miłości Takiej, Że Raz Na Tysiąc Lat” opowiedzą Wam (wcale nie niemi :) ) naoczni świa...