1944

Powstaje Centrala Gospodarcza Spółdzielni Ogrodniczych Rzeczpospolitej Polskiej, przekształcona w 1949 r. w Centralę Spółdzielni Ogrodniczych (CSO)