1958

Powstaje Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego (PHZ) „HORTEX”, którego nazwa pochodzi od dwóch słów – „hortus” – ogród oraz „export”.