1997

Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność jako Hortex Holding Spółka Akcyjna