’70

W latach 70. Hortex jest jednym z głównych dostawców wyrobów rolno-spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej.