Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

tel. +48 22 572 10 00
fax +48 22 572 11 10
infolinia +48 801 12 00 33

Szanowni Państwo, aby przyspieszyć proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego uprzejmie prosimy o podanie w treści wiadomości poniższych informacji. Jeśli dysponujecie Państwo zdjęciami, prosimy dołączyć je do zgłoszenia.

  1. Reklamacja dotyczy:
  2. Nazwa produktu:
  3. Wielkość opakowania:
  4. Liczba zareklamowanych opakowań:
  5. Data przydatności do spożycia:
  6. Nr partii produkcyjnej:
  7. Miejsce zakupu:
  8. Data zakupu:
  9. Opis:


HORTEX SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

NIP:  522 30 67 357
KRS: 0000628317

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy EN
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 5.000 pln opłacony w pełnej wysokości.

POLSKI OGRÓD SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

NIP: 836 17 18 332
KRS: 0000168044

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
wysokość kapitału zakładowego
75.000.000 pln – opłacony w pełnej wysokości.

HORTEX HOLDING S.A.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

NIP: 567 14 07 582
KRS: 0000032687

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
wysokość kapitału zakładowego
410.625.000zł – opłacony w pełnej wysokości.

ORTIKA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

NIP: 701 035 55 24
KRS: 0000438031

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 11.756.200 pln opłacony w pełnej wysokości.

HORTEX MARKETING SERVICES SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

NIP:  701 03 55 530
KRS: 0000437725

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 587.750 pln opłacony w pełnej wysokości.