Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

tel. +48 22 572 10 00
fax +48 22 572 11 10
infolinia +48 801 12 00 33

Szanowni Państwo, aby przyspieszyć proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego uprzejmie prosimy o podanie w treści wiadomości poniższych informacji. Jeśli dysponujecie Państwo zdjęciami, prosimy dołączyć je do zgłoszenia.

  1. Reklamacja dotyczy:
  2. Nazwa produktu:
  3. Wielkość opakowania:
  4. Liczba zareklamowanych opakowań:
  5. Data przydatności do spożycia:
  6. Nr partii produkcyjnej:
  7. Miejsce zakupu:
  8. Data zakupu:
  9. Opis:


Obowiązek informacyjny
Administratorami Danych są Hortex sp. z o.o. oraz Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, w zależności od tego, do której ze Spółek skierujesz swoje zapytanie. Administratorzy informują, że dane osobowe ujawnione w niniejszym formularzu przetwarzane będą wyłącznie dla celów zgłoszonej reklamacji lub w celu odpowiedzi na pytania. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celów o których mowa powyżej.

HORTEX SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02‑337 Warszawa

Oddział ZPOW Hortex w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 27, 26‑400 Przysucha
centrala tel. (48) 675 74 00
sekretariat tel. (48) 675 75 00

NIP:  522 30 67 357
KRS: 0000628317

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy EN
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 5.000 pln opłacony w pełnej wysokości.

POLSKI OGRÓD SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02‑337 Warszawa

Oddział ZPOW Polski Ogród w Skierniewicach, ul. Czerwona 20 96‑100 Skierniewice
Centrala tel. (46) 831 48 00
Dział Skupu surowca tel. (46) 831 49 51
Sekretariat tel. (46) 831 49 00

Oddział ZPOW Polski Ogród w Rykach ul. Przemysłowa 12, 08‑500 Ryki
Sekretariat tel. (81) 889 37 00

NIP: 836 17 18 332
KRS: 0000168044

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
wysokość kapitału zakładowego
75.000.000 pln – opłacony w pełnej wysokości.

ORTIKA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

NIP: 701 035 55 24
KRS: 0000438031

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 11.756.200 pln opłacony w pełnej wysokości.

HORTEX MARKETING SERVICES SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

NIP:  701 03 55 530
KRS: 0000437725

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 587.750 pln opłacony w pełnej wysokości.