Aktualności

Aktualności

OSTRZEŻENIE 26 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że podmiot działający pod nazwą:

HORGERATE HORTEX S.A.

  1. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa

Whatsapp: +48508699720

VAT: PL5671407582

E-mail: export.hortex@gmail.com

WWW: https://hortexhorgerateholdingsa.com/

 

nie jest w żaden sposób powiązany z Hortex Sp. z o.o. i nie posiada siedziby przy ul. Mszczonowskiej 2 w Warszawie. Ww. podmiot posługuje się w sposób nieuprawniony nazwą handlową Hortex i adresem siedziby oraz zastrzeżonym znakiem towarowym Hortex. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy otrzymywaniu dokumentów oraz wiadomości od ww. podmiotu.