Contact

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

tel. +48 22 572 10 00
fax +48 22 572 11 10

HORTEX SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02‑337 Warszawa

Oddział ZPOW Hortex w Skrzyńsku
ul. Przemysłowa 27,
26‑400 Przysucha
Centrala tel. (48) 675 74 00
Sekretariat tel. (48) 675 75 00

NIP:  522 30 67 357
KRS: 0000628317
REGON: 364996919
BDO: 000026535

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 54 630 400,00 zł


POLSKI OGRÓD SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa

Oddział ZPOW Polski Ogród
w Skierniewicach
ul. Czerwona 20, 96-100 Skierniewice
Centrala tel. (46) 831 48 00
Dział Skupu surowca tel. (46) 831 49 51
Sekretariat tel. (46) 831 49 00

NIP: 836 17 18 332
KRS: 0000168044
REGON: 750798158
BDO: 000024091

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 75 500 000 zł

  Dear Sir / Madam, in order to speed up the process of processing a complaint notification, please kindly provide the following information in the message. If you have photos, please attach them to the application.

  1. The complaint concerns:
  2. Product name:
  3. Pack size:
  4. Number of advertised packages:
  5. Expiry date:
  6. Production batch number:
  7. Place of purchase:
  8. Date of purchase:
  9. Description:
  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Hortex sp. z o.o. lub Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowska 2, 02-337, w zależności od tego, do której ze Spółek skierujesz swoje zapytanie.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Hortex sp. z o.o. oraz Polski Ogród sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@hortex.pl
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Obsługa procesu składanych reklamacji.

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych

  Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

  Obsługa procesu składanych reklamacji

  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)


  Inspektor Ochrony Danych w Spółkach Hortex i Polski Ogród: Przemysław Zegarek
  Kontakt: IOD@hortex.pl

  Pełna treść obowiązku informacyjnego