Kariera

o_firmie

Praca w Hortex

JEŻELI CHCESZ PRACOWAĆ W FIRMIE O DŁUGOLETNIEJ TRADYCJI, UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU, KTÓREJ MARKA JEST ŁATWO ROZPOZNAWALNA ZARÓWNO W KRAJU, JAK I ZA GRANICĄ, ZAPRASZAMY DO HORTEX!

Dajemy możliwość zatrudnienia w trzech obszarach: produkcji, sprzedaży i biurze zarządu (centrali). Łącznie pracuje w nich ponad 2000 osób.

Obszar produkcji obejmuje trzy zakłady: w Rykach, Skierniewicach i Przysusze (Skrzyńsko). W dwóch pierwszych produkujemy produkty mrożone, a w trzecim soki i napoje, od dawna cenione przez konsumentów.

W zakładach oferujemy możliwości zatrudnienia m.in. w obszarach:

 • Technicznym
 • Produkcji
 • Jakości
 • Logistyki
 • Laboratorium
 • Utrzymania ruchu
 • Magazynu

W obszarze sprzedaży obejmującym Polskę w podziale na regiony oferujemy zatrudnienie na stanowiskach:

 • Przedstawiciel Handlowy
 • Regionalny Kierownik Sprzedaży
 • Regionalny Dyrektor Sprzedaży

W Biurze Zarządu proponujemy możliwość rozwoju m.in. w obszarach:

 • Marketingu
 • Finansów
 • HR
 • IT

Celem naszej firmy jest zatrudnianie najlepszych pracowników, zapewniając im odpowiednią motywację, stabilność pracy oraz możliwości dalszego rozwoju poprzez szkolenia i wewnętrzne awanse.

Zatrudniamy ludzi, którzy są zaangażowani w realizację swoich zadań, współtworzą przyjazną atmosferę pracy, poszukują nowych rozwiązań dla biznesu oraz dbają o rozwój zawodowy i osobisty, czerpiąc m.in. z doświadczenia naszych długoletnich pracowników. Zależy nam na osobach, które osiągają wyniki i sukcesy zawodowe poprzez branie odpowiedzialności za poziom i poprawność realizacji własnych działań, rozpoznawanie możliwości skutecznego działania we właściwym momencie i z dotrzymaniem założonych terminów, a także potrafią szybko i pozytywnie reagować na zmieniające się wymagania, dostosowywać metody działania do nowych informacji i wyzwań oraz chętnie uczyć się nowych rzeczy.

Aktualne oferty pracy

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

W naszej firmie prowadzimy rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną.

Proces rekrutacji rozpoczynamy od naszego wewnętrznego rynku pracy, przez co chcemy dać pierwszeństwo naszym pracownikom. Informacje o stanowisku i wymaganiach wobec kandydatów są zamieszczane na tablicach ogłoszeń i wysyłane pocztą elektroniczną.

Jeżeli w ramach procesu rekrutacji wewnętrznej i sprawdzenia potencjału organizacji nie wyłoni się żaden kandydat spełniający oczekiwania, rozpoczynamy poszukiwania na rynku zewnętrznym. Ogłoszenia zamieszczane są na portalach, w gazetach i oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera.

W procesie rekrutacji zewnętrznej korzystamy również ze wsparcia profesjonalnych agencji rekrutacyjnych i firm doradztwa personalnego.

Proces rekrutacji może składać się z kilku etapów, w zależności od typu stanowiska. W większości przypadków obejmuje jednak dwa etapy:

 • Pierwszy etap to dokładna analiza i selekcja przesłanych aplikacji, po której zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna przebiegająca w formie wywiadu kompetencyjnego. Rozmowy z kandydatami prowadzone są przez dwie osoby: pracownika działu HR i menedżera danego działu. W czasie rozmowy skupiamy się na uzyskaniu informacji dotyczących kompetencji, kwalifikacji i umiejętności kandydata potrzebnych do realizacji zadań na danym stanowisku.

Po spotkaniach dokonujemy wyboru kandydata, który najbardziej odpowiadał wymogom stanowiska pod kątem określonych kompetencji.

W odniesieniu do niektórych stanowisk wspieramy się innymi narzędziami rekrutacyjnymi, takimi jak:

 • Assessment Centre,
 • Testy kompetencyjne, osobowości oraz testy wiedzy, itp.

Po zakończonym procesie rekrutacji informację zwrotną o jego wyniku udzielamy wszystkim kandydatom zaproszonym na rozmowy.