Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

POLITYKĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ HORTEX REALIZUJE W ODNIESIENIU DO:

 • pracowników – dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy, zapewniamy ich rozwój, prowadzimy transparentną politykę personalną
 • konsumentów, których zaufanie jest dla nas najwyższą wartością – dbamy o jakość i bezpieczeństwo tworzonych z pasją produktów
 • konkurencji – przestrzegamy zasad uczciwej i równej konkurencji rynkowej dostawców – z zaangażowaniem wspieramy krajowych producentów
 • środowiska naturalnego – w trosce o środowisko zmniejszamy zużycie wody, bierzemy udział w programie Rekarton, dobrowolnej inicjatywie ekologicznej firm
 • społeczności – jako firma angażujemy się w działalność charytatywną, wspieramy liczne fundacje i domy dziecka, odkrywamy i promujemy młode talenty
Pracownicy

Pracownicy

 

Nasi pracownicy są dla nas bardzo ważni, dlatego:

 • zapewniamy odpowiednią motywację, stabilność pracy oraz możliwości dalszego rozwoju poprzez szkolenia i wewnętrzne awanse,
 • dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • prowadzimy transparentną politykę personalną – system ocen w firmie oparty jest na modelu kompetencji,
 • rekrutacje przeprowadzane są na podstawie przyjętych w firmie procedur
Konsumenci

Konsumenci

 

Najważniejsza jest dla nas dbałość o konsumenta i jego zaufanie, dlatego:

– nasze pyszne produkty z pasją tworzymy z najlepszych owoców i warzyw. W kwestiach       jakości nie uznajemy kompromisów. Wszystkie nasze produkty są naturalne i nigdy nie dodajemy do nich żadnych konserwantów – nasze technologie umożliwiają otrzymywanie produktów, których trwałości nie trzeba przedłużać poprzez dodawanie substancji chemicznych:

 • soki, nektary i napoje – poddajemy termicznej pasteryzacji bądź sterylizacji, a następnie w aseptycznych warunkach rozlewamy do kartonowych i szklanych opakowań, które stanowią bezpieczną barierę dla powietrza i zawartych w nim drobnoustrojów
 • mrożonki owocowe – owoce myjemy i poddajemy procesowi głębokiego, „szokowego” mrożenia (dzięki temu zachowują walory smakowe zbliżone do świeżych owoców) w temperaturze poniżej -25°C . Następnie przechowujemy je w temperaturze poniżej -22°C
 • mrożonki warzywne – warzywa myjemy, blanszujemy i głęboko, „szokowo” zamrażamy (pozwala to na zachowanie walorów smakowych zbliżonych do świeżych warzyw) w temperaturze poniżej -25°C. Następnie przechowujemy je w temperaturze -22°C.

Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Kontrolę rozpoczynamy już na polach, gdzie uprawiane są zakontraktowane przez nas warzywa i owoce, a kończymy szczegółową kontrolą jakości gotowych wyrobów.

Wykorzystujemy nowoczesne technologie, by zapewnić dokładną kontrolę i bezpieczeństwo naszych produktów

W naszych zakładach zostały wdrożone kompleksowe systemy zarządzania jakością. Uczciwie i otwarcie komunikujemy się z naszymi konsumentami

 

Dostawcy

Dostawcy

 

 Z zaangażowaniem wspieramy krajowych dostawców wiedzą i doświadczeniem:

 • we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach organizujemy szkolenia z zakresu produkcji i ochrony upraw
 • instruktorzy z działów surowcowych Hortex na bieżąco pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z uprawami
 • wprowadzamy system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z pojawianiem się szkodników

Poza firmami i grupami producenckimi Hortex współpracuje z kilkuset indywidualnymi rolnikami.

Zasady konkurencji

 

• Przestrzegamy zasad uczciwej i równej konkurencji rynkowej.
• Upowszechniamy i respektujemy aktualne przepisy prawa.
Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

 

Jako firma wspieramy liczne organizacje pożytku publicznego i angażujemy się w działania na rzecz społeczności lokalnych:
• poprzez liczne stowarzyszenia, świetlice środowiskowe, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego nasze produkty trafiają do najbardziej potrzebujących, współpracujemy m.in. z Bankami Żywności i Caritasem; w 2010 roku na cele charytatywne przekazaliśmy kilkadziesiąt ton żywności
• wspomagamy inicjatywy lokalne i organizacje pożytku publicznego, na terenach których działają nasze zakłady, między innymi jesteśmy sponsorem klubu sportowego „Oskar” w Przysusze
• w 2010 r. pracownicy firmy zaangażowali się w przygotowywanie paczek świątecznych na rzecz podopiecznych Fundacji „Zdążyć z pomocą”, włączyli się także w akcję pomocy powodzianom – zbierając artykuły pierwszej potrzeby i środki finansowe
• aktywnie wspieramy artystów i wydarzenia kulturalne, głównie związane z niezależną muzyką, a w ramach najnowszej kampanii „Poczuj smak pasji” odkrywamy i wspieramy młode talenty!
Dbałość o środowisko

Dbałość o środowisko

 

 Podejmujemy działania mające na celu ochronę środowiska:
• modernizujemy nasze zakłady, dzięki czemu zmniejszamy m.in. zużycie wody podczas mycia i przygotowania surowców
• bierzemy udział w programie REKARTON – dobrowolnej inicjatywie ekologicznej mającej na celu budowę systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do mleka i soków
• organizujemy selektywną zbiórkę zużytych tonerów drukarskich, tuszy, zużytych baterii