OSTRZEŻENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że poniższe podmioty:

  1. HORGERATE HORTEX S.A., Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, Whatsapp: +48508699720, VAT: PL5671407582, e-mail: export.hortex@gmail.com, www: https://hortexhorgerateholdingsa.com/
  2. Hortex Company, Mszczonowska 2, 00-001, Warszawa Poland, e-mail: hortexcompany@bartender.net, tel. +48732100165

nie są w żaden sposób powiązane z Hortex Sp. z o.o. i nie posiadają siedziby przy ul. Mszczonowskiej 2 w Warszawie. Ww. podmioty posługują się w sposób nieuprawniony nazwą handlową Hortex i adresem siedziby oraz zastrzeżonym znakiem towarowym Hortex. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy otrzymywaniu dokumentów oraz wiadomości od ww. podmiotów.